Metsä-Antti palveluksessanne

Metsä-Antti tmi tarjoaa asiakkailleen luotettavasti metsänhoitotyöt uudistusalan taimettamisesta nuoren metsän hoitoon ja hakkuiden ennakkoraivaukseen.

Täystiheä taimikko ja taimikon oikea-aikainen hoitaminen tuovat metsänomistajalle työhön sijoitetut eurot takaisin metsän kasvaessa ensiharvennusikään. Hyöty saavutetaan puuston kasvunopeudessa, määrässä ja laadussa jotka kaikki näkyvät myöhemmissä hakkuumahdollisuuksissa.

Luonnolla ja eläimillä on itseisarvo. Ne ovat arvokkaita sellaisenaan. Metsä-Antti hoitaa metsät luonnonhoidon suosituksia noudattaen ja varmistaa työssä riista ym. eläinten suojaisan ja viihtyisän elinympäristön säilymisen. Asiakkaan kanssa sovittaessa elinympäristöä voidaan kohentaa suosituksia enemmän metsän -ja riistanhoidollisin toimenpitein.

Metsä-Antilla on metsäalan ammattitutkinto (metsuri – metsäpalvelujen tuottaja) sekä luonnonhoitokortti.

Metsä-Antin tavoitatte puhelimitse iltaisin ja viikonloppuisin numerosta 044 333 7313. Voitte ottaa yhteyttä milloin vain yhteydenottolomakkeella.

 

Metsä-Antti tmi / Koulutie 145, 69700 Veteli / y-tunnus 2546251-9

Luotettavaa metsätyötä